Fiscalitate 2022

Finance
 1. Modificare Codul Muncii – Ordonanta 142/28.12.2021

Salariul minim brut pe tara este de 2.550lei pt un program de lucru de 8h/zi pt anul 2022.

Un salariat nou angajat poate avea acest salariu doar 24 luni de la data semnarii contractului de munca.

Pt salariatii platiti deja cu salariul minim brut pe tara, perioada de 24 de luni se calculeaza incepand cu 01.01.2022.

Pt domeniul constructiilor nu sunt alte modificari.

 1.  Modificari la Codul Fiscal – sponsorizari – Legea 322/2021

Platitorii de impozit pe profit pot face sponsorizari in urmatorele limite:

 • 0.75% din cifra de afaceri 
 • 20% din impozitul pe profit datorat.

Dupe depunerea declaratiei anuale de impozit, daca se constata ca nu s-au utilizat sumele pt sponsorizare, societatea poate redirectiona suma ramasa din impozitul pe profit in limita celei calculate diminuata cu sumele de recuperat din sponsorizarile anterioare, in termen de 6 luni catre o organizatie non-profit.

In acest caz redistribuirea se face prin depunerea unui formular la Anaf si plata se face de catre organul fiscal. 

Platitorii de impozit pe venitul microintreprinderii pot face sponsorizari pana la nivelul valorii de 20% din impozitul pe venit datorat. 

Dupa depunerea declaratiei fiscale aferente trimestrului 4, societatile pot redirectional sumele ramase din impozitul pe venit in limita celei calculate diminuata cu recuperarea sumelor din sponsorizarile precedente, in termen de 6 luni catre o organizatie non-profit. Redirectionarea, in acest caz, se face prin depunerea unui formular la Organul fiscal competent si acesta va distribui banii. 

In ambele cazuri beneficarii sponsorizarilor trebuie sa fie inscrisi in Registrul entitatilor/unitatilor de cult. https://www.anaf.ro/RegistrulEntitatilorUnitatilorCult/

 1. Beneficari reali – Legea 315/2021

Declaratia de beneficari reali anuala se depune doar daca asociatii societatii au domiciliu in state considerate necooperante fiscal.

Ramane in vigoare depunerea ei la infiintarea societatii sau cand se modifica structura asociatilor/actionarilor.

 1. Alte modificari fiscale – OUG 130/2021
 2. Urmatoarele venituri nu sunt impozabile :
 • ajutoarele de înmormântare, 
 • ajutoarele pentru bolile grave și incurabile, 
 • ajutoarele pentru dispozitive medicale,
 • ajutoarele pentru naștere/adopție, 
 • ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităților

naturale, 

 • veniturile reprezentând cadouri în bani și/sau în natură, inclusiv tichete cadou, oferite salariaților, precum și cele oferite pentru copiii minori ai acestora,
 •  contravaloarea transportului la și de la locul de muncă al salariatului, 
 • contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariații proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern.

        În cazul cadourilor în bani și/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori, veniturile sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai jos, nu depășește 300 lei:

(i) cadouri oferite angajaților, precum și cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Paștelui, Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase;

(ii) cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;

(iii) cadouri oferite angajaților în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie.

Contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajator,astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul intern, sau primite în baza unor legi speciale și/sau finanțate din buget, este neimpozabilă, în măsura în care valoarea totală a acestora nu depășește într-un an fiscal, pentru fiecare angajat,

nivelul unui câștig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate.

 1. Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă reținerea și neplata, încasarea și neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor prevăzute în anexa la prezenta lege. Aceasta prevedere intra in vigoare de la 01.03.2022.
 1. Tichete de masa: 

(1) Valoarea tichetelor de masă este transferată lunar salariaților de către unitatea emitentă, corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face transferul, conform contractului încheiat de unitatea emitentă cu angajatorul. 

(2) Salariatul poate utiliza lunar un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile lucrate. 

(3) Salariatul are obligația să restituie angajatorului, la finele fiecărei luni, precum și la încetarea contractului individual de muncă, valoarea corespunzătoare tichetelor de masă necuvenite.”

 1. Tichete cadou

(1) Tichetele cadou sunt bilete de valoare acordate ocazional angajaților proprii pentru cheltuieli sociale.

(2) Este interzisă acordarea de tichete cadou altor categorii de beneficiari decât cei prevăzuți la alin. (1).

Valoarea nominală a unui tichet cadou este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei.

 1. Factura electronică RO e-Factura

Pentru produsele cu risc fiscal ridicat stabilite prin ordin al presedintelui Anaf comercialitae in relatia B2B furnizorii :

 • Pot in perioada 01.04.2022 – 30.06.2022 sa transmita facturile emise in sistemul national RO e-Factura
 • Sunt obligati incepand cu 01.07.2022 sa transmita facturile emise in sistemul national RO e-Factura

In 30 de zile de la publicarea prezentei ordonante va aparea lista cu produsele care au risc fiscal ridicat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *