Legea Bacșișului

Tipping bowl in coffee shop with coins

Prin bacșiș se înțelege orice sumă de bani oferită în mod voluntar de client, în plus față de  contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către operatorii economici care  desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5610 — «Restaurante», 5630 — «Baruri și alte  activități de servire a băuturilor».  

Bacșișul nu poate fi asimilat, din punctul de vedere al TVA, unei livrări de bunuri sau unei prestări de  servicii, deci nu se colecteaza TVA pt el.  

Bacșișul încasat de la clienți se evidențiază pe bonul fiscal, indiferent de modalitatea de încasare a  acestuia. 

Operatorii economici au obligația de a înmâna clientului o notă de plată, în prealabil emiterii bonului  fiscal, în care sunt prevăzute rubrici destinate alegerii de către client a nivelului bacșișului oferit, între  0% și 15% din valoarea consumației. Nota de plată trebuie să conțină și o altă rubrică în care clientul  să poată înscrie suma oferită drept bacșiș, în valoare absolută, dacă acesta optează pentru acest mod  de stabilire a valorii bacșișului acordat. 

Pentru livrarea produselor la domiciliul clienților, operatorii economici nu au obligația de a evidenția  bacșișul pe bonul fiscal. 

Bacșișul se evidențiază distinct pe același bon fiscal cu bunurile livrate și este introdus în baza de date  a aparatelor de marcat electronice fiscale sub formă de articol, cu denumirea «bacșiș». În situația în  care, la solicitarea clienților, utilizatorii eliberează acestora și factură, bacșișul se evidențiază distinct  și pe aceasta. 

Operatorii economici stabilesc, printr-un regulament intern, procedura și modalitatea de distribuire  către salariați a sumelor provenite din încasarea bacșișului.  

Sumele provenite din bacșiș și distibuite angajaților sunt impozitate cu 10%, fără contribuții la CAS  sau CASS.  

În cazul în care pentru livrarea produselor la domiciliul clienților, se optează pentru evidențierea  bacșișului pe bonul fiscal, prevederile prezentului articol sunt aplicabile integral în mod corespunzător,  cu posibilitatea adaptării formularisticii specifice domeniului. 

Nerespectarea de către operatorii economici constituie contravenție și se sancționează cu amendă de  la 2,000 lei la 4,000 lei și intră in vigoare începând cu 01,01,2023.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *