Întrebări frecvente

Îți promitem transparență și răspunsuri la orice curiozitate ai avea, iar mai jos ți-am pregătit câteva dintre cele mai frecvent adresate întrebări.
Sunt obligat sa ma inregistrez fiscal?

Codul de procedura fiscala prin art. 82 enumera persoanele obligate la inregistrare fiscala in Romania: 

„ (1) Orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal se înregistrează fiscal primind un cod de identificare fiscală. Codul de identificare fiscală este:

a) pentru persoanele juridice, precum și pentru asocieri și alte entități fără personalitate juridică, cu excepția celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

b) pentru persoanele fizice și juridice, precum și pentru alte entități care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerțului, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;

c) pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepția celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

d) pentru persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

e) pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal. În cazul obţinerii ulterioare a codului numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit anterior se înlocuieşte de către organul fiscal, cu preluarea informaţiilor fiscale înregistrate în perioada deţinerii numărului de identificare fiscală pe codul numeric personal. Actele administrative fiscale, actele de executare sau alte acte emise de organele fiscale şi comunicate anterior înlocuirii numărului de identificare fiscală rămân valabile.”

Utilizarea casei de marcat. Cand este obligatorie?

Ordonanta de urgenta nr. 28/1999 prin articolul 1 prevede „Operatorii economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale”. 

Sunt exceptate de la obligativitatea utilizarii caselor de marcat cateva activitati :

activitățile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixă tipărite;
activitățile desfășurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăți comerciale;
comerțul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum și prin corespondență, cu excepția livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine și unitățile de alimentație publică, pe bază de comandă;
serviciile de instalații, reparații și întreținere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;
si alte cateva…

Inregistrarea in scopuri de TVA pt achizitii intracomunitare de bunuri sau servicii este obligatorie?

Codul Fiscal in art. 317 reglementeaza persoanele si modalitatea de inregistrare din punct de vedere al TVA-ului pentru achizitia de bunuri sau servicii din UE, astfel : persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, au obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare sau pentru servicii prestate/primite in/din state membre. Inregistrarea in cazul achizitie de bunuri din UE se face doar daca valoarea bunurilor achizitionate depaseste in anul respectiv 10.000euro. Echivalentul in lei al plafonului de achizitii intracomunitare de 10.000euro se determina pe baza cursului valutar de schimb comunicat de BNR la data aderarii la UE si este de 34.000lei.

Solicitarea inregistrarii in scopuri de TVA pt achizitii sau servicii intracomunitare se face la ANAF prin formularul 700. Obtinerea codului de TVA pt tranzactii UE nu confera calitatea de persoana inregistrata normal in scopuri de TVA pentru tranzactiile din Romania.

Cere acum o ofertă!
Te contactăm în cel mai scurt timp posibil