Sistemul de garantie – returnare

Sistem de garanție-returnare se aplica pentru ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l inclusiv, utilizate pentru a face disponibile pe piața națională bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape minerale și ape de băut de orice fel, vinuri și spirtoase.

Obligaţiile privind înregistrarea în cadrul sistemului de garanţie-returnare Comercianţii au obligaţia să se înregistreze în baza de date gestionată de către administratorul SGR.

Comercianţii care se înfiinţează sau încep comercializarea de produse în ambalaje care fac obiectul SGR au obligaţia de a se înregistra în SGR cu cel puţin 30 de zile înainte de comercializarea produselor în ambalaje SGR.

Comercianţii sunt obligaţi:
a) să încheie contracte cu administratorul SGR în vederea îndeplinirii obligaţiilor

ce decurg din prezenta hotărâre, în cel mult 90 de zile de la data înregistrării potrivit prevederilor art. 5;

b) să indice distinct valoarea garanţiei la raft şi pe documentele fiscale aferente produsului în ambalaj SGR;
c) să plătească valoarea garanţiei operatorilor economici de la care

achiziţionează produse ambalate în ambalaje SGR;
d) să nu comercializeze produse ambalate în ambalaje SGR achiziţionate de la

producători neînregistraţi în cadrul administratorului SGR sau de la distribuitori ai acestor producători;

e) să nu comercializeze produse ambalate în ambalaje SGR care nu sunt marcate potrivit prevederilor art. 24;

f) să încaseze de la clienţii lor garanţia aferentă produselor în ambalaje SGR;

g) să afişeze în cadrul structurilor de vânzare informaţii adresate consumatorilor sau utilizatorilor finali cu privire la:

g.1) tipurile de produse care fac parte din sistemul de garanţie– returnare;

g.2) valoarea garanţiei;

g.3) posibilitatea consumatorilor sau utilizatorilor finali de a returna ambalajul SGR în vederea restituirii valorii garanţiei în cadrul oricărui punct de returnare de pe teritoriul României;

g.4) adresa şi programul de funcţionare ale punctului de returnare operat de comerciant;

g.5) modalitatea de preluare a ambalajelor, manual sau prin echipament automat de preluare;

g.6) modalităţile disponibile de restituire a garanţiei;

g.7) dreptul celui care returnează ambalajul SGR de a solicita restituirea valorii garanţiei în numerar, prin voucher sau prin transfer bancar, conform art. 14 alin. (2);

g.8) situaţiile de refuz al restituirii garanţiei;

h) să organizeze puncte de returnare, în condiţiile prezentei hotărâri;

i) să preia în cadrul punctelor de returnare toate ambalajele SGR returnate de consumatori sau utilizatori finali şi să restituie acestora valoarea garanţiei la momentul returnării ambalajelor SGR, în condiţiile prezentei hotărâri;

j) să protejeze ambalajele SGR preluate în cadrul punctelor de returnare împotriva deteriorării, furtului şi a altor situaţii similare, până la preluarea acestora de către administratorul SGR;

k) să permită exclusiv administratorului SGR preluarea ambalajelor SGR de la punctele de returnare, la solicitarea acestuia sau a reprezentantului desemnat al acestuia;

l) să utilizeze pentru raportarea ambalajelor care fac obiectul SGR şi a garanţiilor aferente acestora, programul informatic pus la dispoziţie online de către administratorul SGR;

m) să ţină evidenţa numărului total al produselor în ambalaje SGR comercializate, defalcat pe produse, pentru fiecare structură de vânzare şi/sau magazin online pe care le operează, evidenţa numărului total al ambalajelor SGR care au fost returnate comerciantului de către consumatori sau utilizatori finali, defalcat pe tip de material şi volum, precum şi evidenţa garanţiilor plătite, încasate la vânzarea produselor şi returnate către consumatori la punctul de returnare, respectiv încasate de la administratorul SGR;

n) să permită efectuarea controalelor de către autorităţile competente şi să furnizeze acestora documente, informaţii corecte şi complete referitoare la modul de îndeplinire a obligaţiilor de către comerciant, precum şi documentele justificative primite din partea consumatorilor sau utilizatorilor finali, administratorului SGR, şi celorlalţi operatori economici din cadrul SGR cu care comerciantul a încheiat contracte;

o) să ofere în scris, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, clarificări şi informaţiile solicitate de către administratorul SGR şi care sunt în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din prezenta hotărâre.

Comercianţii optează pentru organizarea punctelor de returnare în parteneriat cu unităţile administrativ-teritoriale sau cu asociaţiile de dezvoltare intercomunitară vor afişa în cadrul structurilor de vânzare, vizibil şi uşor lizibil pentru clienţi, următorul text: „Acest magazin nu funcţionează ca punct de returnare a ambalajelor“, precum şi informaţia privind localizarea punctelor de returnare puse la dispoziţie.

Garanţia

Garanţia reprezintă suma plătită de către consumatorul sau utilizatorul final la momentul achiziţionării unui produs în ambalaj SGR, separată de preţul produsului, gestionată în cadrul sistemului de garanţie-returnare prin intermediul administratorului SGR şi care este restituită integral consumatorului sau utilizatorului final la momentul returnării ambalajului SGR în cadrul unui punct de returnare.

Garanţia se aplică pentru fiecare unitate de produs în ambalaj SGR şi este evidenţiată distinct în documentele fiscale ( deci pe casa de marcat trebuie sa am un produs separat) ale producătorilor, distribuitorilor şi comercianţilor, la comercializarea produselor, inclusiv către consumatorii sau utilizatorii finali.

Începând cu data intrării în funcţiune a SGR, producătorii sunt obligaţi ca la momentul introducerii pe piaţa naţională a produselor în ambalaje SGR să perceapă garanţia.

Începând cu data intrării în funcţiune a SGR, comercianţii sunt obligaţi să perceapă garanţia de la consumatorii sau utilizatorii finali.

Începând cu data intrării în funcţiune a SGR, valoarea garanţiei este în

cuantum de 0,5 lei pentru toate tipurile de ambalaj SGR. Administratorul SGR are dreptul de a solicita autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului modificarea valorii garanţiei, inclusiv diferenţiat pe tip de ambalaj,

respectiv pe tip de material.

Modul de funcţionare a punctelor de returnare :

Comercianţii sunt obligaţi să accepte ambalajele SGR returnate de consumatorii sau utilizatorii finali, indiferent de locul din care a fost achiziţionat produsul ambalat şi fără a condiţiona acceptarea ambalajului SGR de prezentarea bonului fiscal.

În cadrul punctelor de returnare, comercianţii vor păstra ambalajele SGR returnate, separat de deşeuri sau alte ambalaje care nu fac parte din SGR, în vederea preluării acestora prin grija administratorului SGR.
Punctul de returnare este organizat în cadrul structurii de vânzare a comerciantului sau în imediata vecinătate a acesteia, fără depăşirea unei distanţe de 150 de metri faţă de structura de vânzare şi având cel puţin acelaşi program de funcţionare ca structura de vânzare a comerciantului.

Pentru toate punctele de returnare, inclusiv cele organizate în afara spaţiului de vânzare, operatorii punctelor de returnare vor asigura monitorizarea şi securitatea acestora, în baza unui regulament propriu care să asigure păstrarea integrităţii punctului de returnare, a echipamentelor acestuia şi a ambalajelor returnate. Administratorul SGR este proprietarul ambalajelor SGR returnate în cadrul punctelor de returnare.

Rambursarea garanţiei către consumatori sau utilizatori finali

Consumatorii sau utilizatorii finali pot restitui ambalajul SGR în cadrul oricărui punct de returnare organizat de către comercianţi pe teritoriul României, indiferent de locul din care a fost achiziţionat produsul ambalat şi fără a putea fi condiţionaţi de prezentarea bonului fiscal în vederea recuperării garanţiei, în condiţiile prezentei hotărâri.

În cazul în care la punctul de returnare:
a) ambalajele SGR sunt preluate manual, valoarea garanţiei este

returnată consumatorilor sau utilizatorilor finali, în numerar, prin voucher sau prin transfer bancar. Transferul bancar va fi realizat la solicitarea consumatorului numai cu acordul comerciantului şi cu suportarea comisioanelor bancare de către solicitant;

b) ambalajele SGR sunt preluate prin echipament automat de preluare, valoarea garanţiei este returnată consumatorilor sau utilizatorilor finali fie prin

voucher pe care aceştia, în cadrul aceluiaşi comerciant care operează echipamentul automat de preluare, îl pot preschimba în numerar sau îl pot utiliza la efectuarea cumpărăturilor, în termen de maximum 12 luni de la eliberarea voucherului, fie prin transfer bancar. Transferul bancar va fi realizat la solicitarea consumatorului numai cu acordul comerciantului şi cu suportarea comisioanelor bancare de către solicitant.

Garanţia nu va fi restituită către consumatori sau utilizatori finali dacă ambalajul returnat:

a) nu are aplicat marcajul care indică apartenenţa la SGR sau dacă acesta nu este vizibil ori lizibil;

b) nu este returnat întreg ori este degradat sau deformat astfel încât nu se poate stabili apartenenţa la SGR;

c) nu este golit în întregime de conţinut;

d) nu este returnat în termen de maximum 24 de luni de la data publicării pe pagina de internet a administratorului SGR a anunţului privind încetarea introducerii pe piaţă de către producător a produsului respectiv.

Comercianţii HoReCa au obligaţia să perceapă garanţia de la consumatorii finali pentru produsele în ambalaje SGR consumate în afara structurii de vânzare şi să nu perceapă garanţia pentru produsele în ambalaje SGR consumate la locul structurii de vânzare.

Ambalajele SGR ale produselor consumate la locul structurii de vânzare a comercianţilor HoReCa vor fi preluate şi gestionate de către administratorul SGR în cadrul sistemului de garanţie-returnare în aceeaşi manieră cu cele colectate din cadrul punctelor de returnare.

Comercianţii HoReCa nu au obligaţia de a organiza puncte de returnare şi nu li se va plăti de către administratorul SGR tariful de gestionare.

Amenzile pt nerespectarea sistemului incep de la 4.000lei si pot sa ajunga pana la 50.000lei.

Amenzile sunt aplicate de Garda de Mediu sau Administratia Fondului pt Mediu sau Protectia Consumatorului.

Amenzi :

Intre 4.000 – 8.000 lei pt:

– – – – – –

nu comunica administratorului SGR evidenta ambalajelor,

nu incaseaa de la clienti garantia,
nu afiseaza informatiile de la art.6 lit. g
nu permit preluarea ambalajelor de catre SGR
nu utilizeaza programul informatic online pt raportare SGR nu pastreaza ambalajele separat de deseuri

Intre 8.000 – 16.000 lei pt.:
– nu preia ambalaje de la consumatori si nu restituie garantia

Intre 16.000 – 30.000 lei pt:

  • –  nu plateste tariful de administrare catre SGR
  • –  nu incheie contract cu administrator SGR
  • –  nu indica distinct valoarea garantiei la raft si documente fiscale
  • –  nu plateste garantia la furnizor

Intre 30.000 – 50.000 lei pt:

  • –  nu tine evidenta numarului de produse in ambalaje SGR defalcat pe produse, evidenta garantiilor
  • –  introducerea pe piata a amabalajelor fara inscriptia corespunzatoare Legea 249/2015
    Hotararea 1074/04.10.2021

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *