TVA Split – 2018 Înregistrare și Radiere

   Incepand cu anul 2018, societatile care se afla in una din situatiile urmatoare aplica TVA Split:

  • La 31.12.2017 au datorii reprezentand TVA in suma mai mare de 15.000 lei pt. contribuabili mari, 10.000 lei pt. contribuabili mijlocii si 5.000 lei pt. restul contribuabililor, daca aceste obligatii nu au fost achitate pana la 31.01.2018,
  • Incepand cu 01.01.2018 au datorii reprezentand TVA si neachitate in termen de 60 zile lucratoare de la scadenta in suma de 15.000 lei pt. contribuabili mari, 10.000 lei pt. contribuabili mijlocii si 5.000 lei pt. restul contribuabililor,
  • Sunt in insolventa.

   Prin datorii reprezentand TVA se intelege:

  1. obligații fiscale pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată;
  2. diferențele de obligații fiscale principale și accesorii stabilite prin decizie de impunere.

   Persoanele inregistrate in scopuri de TVA pot opta pt. aplicarea TVA Split.

   Anaf organizeaza Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA si se gaseste pe internet la adresa urmatoare:
   https://www.anaf.ro/RegPlataDefalcataTVA/

   Inscrierea in Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA se face de catre Anaf astfel:

  • Persoanele cu datorii la 31.12.2017 si neachitate la 31.01.2018 in cuantumul prevazut la punctul 1. sunt inscrise incepand cu 01 MARTIE.2018;
  • Persoanele cu datorii inregistrate dupa 01.01.2018 si neachitate in 60 zile lucratoare de la scadenta in cuantumul prevazut la punctul 2. sunt inscrise incepand cu data de 1 ale celei de a doua luni urmatoare celei in care s-a implinit termenul de la punctul 2.;
  • 01.03.2018 persoanele care la 31.12.2017 sunt in insolventa si 01 ale lunii urmatoare celei in care Anaf constata ca o persoana impozabila a intrat in insolventa si nu a depus notificare.

   Societatile care au optat pt. plata defalcata a TVA pot renunta la acest mecanism la sfarsitul anului, dar nu mai devreme de un an de la data la care au fost inscrisi in Registru daca nu se afla intr-una din situatiile in care ar fi obligati la aplicarea sistemului.

   Persoanele prevazute la punctele 1. si 2. ( care au aplicat TVA split datorita datoriilor la bugetul de stat) pot renunta la aplicarea sistemului dupa 6 luni de la data in care nu se mai afla in situatia datorita careia au fost obligati la acest mecanism de plata al TVA. 

   Persoanele care sunt in insolventa pot renunta la aplicarea sistemului dupa iesirea din insolventa.

   Radierea din Registrul persoanelor care aplica plata defalcate a TVA se face in termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii solicitarii de catre societati si nu mai aplica TVA split incepand cu data radierii din acest Registru.

Tags: