Tarife

   Prețurile încep de la 99 lei/luna pentru o microintreprindere sau PFA și se negociază în funcție de complexitatea lucrărilor (plătitor/neplătitor de TVA,  activitatea de prestări servicii, producție, comerț, achiziții/livrări intracomunitare, conturi bancare lei/valută …) și volumul documentelor (nr. facturi intrări/ieșiri, case de marcat, POS-uri…).

   Clienții societății beneficiază de:

  • elaborarea și certificarea bilanțului contabil;
  • întocmirea Manualului de politici contabile specific obiectului de activitate al clienților;
  • întocmirea Procedurilor interne de gestiune a documentelor;
  • constituirea Regulamentului de ordine interioară pentru societățile ce au salariați.

   Servicii incluse:

  • PRELUĂM DOCUMENTELE DE LA SEDIUL DVS.,
  • ACORDĂM CONSULTANȚĂ PRIN TELEFON,  e-MAIL SAU ÎNTÂLNIRI DIRECTE,
  • OFERIM O ANALIZĂ A SITUAȚIEI ECONOMICO-FINANCIARĂ LUNARĂ,
  • ACORDĂM ASISTENȚĂ PENTRU CONTABILITATEA PRIMARĂ ȘI PENTRU POLITICA DE PERSONAL.