Split TVA

   Ministrul finantelor a anuntat azi, 30.08.2017, ca incepand cu 01.01.2018 plata defalcata a TVA va fi aplicata obligatoriu.

   Optional se poate aplica acest sistem de plata defalcata a TVA-ului incepand cu 01.10.2017, iar societatile care aleg sa aplice sistemul din octombrie 2017 vor primi facilitati fiscale. Acestea se refera la o reducere a impozitului pe profit cu 5% si scutirea de penalitati daca au obligatii restante. 

   Se infiinteaza Registrului persoanelor care aplica plata defalcata a TVA organizat de ANAF si in care sunt inscrise persoanele care opteaza pentru aplicarea platii defalcate a TVA in perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2017.

   Guvernul precizeaza si care va fi mecanismul dupa care va functiona aceasta masura nou introdusa:

  •    Deschiderea unui cont de TVA de catre persoanele impozabile, inclusiv institutii publice, inregistrate in scopuri de TVA, la institutii de credit si/sau unitati ale Trezoreriei Statului. In cazul conturilor de TVA deschise la unitati ale Trezoreriei Statului, costurile aferente deschiderii acestora si comisioanele aferente oricaror operatiuni in legatura cu acestea, se suporta de la bugetul Trezoreriei Statului, fara a fi percepute de la titularii de cont. Totodata, extrasele conturilor de TVA deschise la unitati ale Trezoreriei Statului, vor fi puse gratuit la dispozitia titularilor de cont si in format electronic;
  •    Plata de catre beneficiari a TVA aferente operatiunilor taxabile in contul distrinct de TVA al furnizorului/prestatorului;
  •    Virarea/depunerea de catre furnizor/prestator in contul său de TVA a TVA aferente diferentei intre incasarile si platile in numerar, precum si a TVA aferente incasarilor cu carduri de debit/credit sau cu substitute in numerar, in termen de 7 zile lucratoare de la incasare;
  •    Utilizarea sumelor din acest cont distinct de TVA pentru achitarea taxei aferente achizitiilor sale furnizorilor/prestatorilor, precum si a taxei datorate bugetului de stat;
  •    Posibilitatea transferului de sume din conturile de TVA in alt cont de catre titular doar cu aprobarea ANAF si instituirea unui termen de maximum 3 zile lucratoare in care se aproba transferul de catre ANAF;
  •    Interzicerea retragerii in numerar a unor sume din contul de TVA.

   Se instituie contraventii si sanctiuni specifice pentru nerespectarea obligatiilor prevazute in cadrul actului normativ, dupa cum urmeaza:

 

  • stabilirea unei perioade de gratie de 7 zile lucratoare in cadrul careia sa se corecteze erorile;
  • in cazul in care erorile nu au fost corectate in termenul de 7 zile lucratoare, se aplica o penalitate de 0,06% pe zi din valoarea TVA, dar nu mai mult de 30 de zile;
  • dupa termenul de 30 de zile, pentru fapte precum nevirarea in contul de TVA al furnizorului sau debitarea eronata a contului de TVA, se aplica o amenda de 50% din suma reprezentand TVA, iar pentru fapte precum nevirarea sumelor reprezentand TVA din contul curent al titularului in contul de TVA al acestuia sau plata TVA datorata furnizorului din alt cont decat contul de TVA, se aplica o amenda de 10% din suma reprezentand TVA.

Tags: