Resurse Umane

 • Întocmirea și  modificarea Contractelor Individuale de Muncă;
 • Întocmirea și modificarea Contractelor Colective de Muncă;
 • Elaborarea Regulamentului de Ordine Interioară;
 • Întocmirea dosarelor de personal;
 • Suport în configurarea fișelor de post;
 • Întocmirea şi transmiterea Registrului General de Evidență a Salariaților;
 • Calculul salariilor și întocmirea statelor de salarii pe baza pontajelor primite de la Client;
 • Calculul indemnizațiilor de concediu medical, concediu de naștere; 
 • Întocmirea și depunerea declarațiilor privind contribuțiile sociale (declarația 112);
 • Întocmirea și depunerea declarațiilor privind veniturile salariale anuale;
 • Întocmirea de adeverințe de salariat.