Modificări impozit pe profit, dividende, microintreprindere și venit - 2016

   Impozit pe profit

   Art. 22   Profitul investit in active corporale noi din grupa 2.1 si 2.2.9. din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe este scutit de impozit la momentul punerii in functiune. Scutirea se acorda in limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectiva. La sfarsitul exercitiului financiar, profitul investit se repartizeaza la rezerve.

   Activele respective trebuie pastrate o perioada de cel putin jumatate din durata de utilizare si pentru aceste active nu se poate folosi metoda de amortizare accelerata.

 Art. 25   Cheltuieli cu deductibilitate limitată

 • cheltuieli protocol 2% aplicat la profit contabil + impozit pe profit + cheltuieli de protocol. In cheltuielile de protocol se include TVA-ul colectat pt. cadourile oferite;
 • cheltuieli sociale in limita 5% aplicata valorii cheltuielilor cu salariile. Sunt incluse aici ajutoare inmormantare, ajutoare nastere, cheltuieli pentru functionarea unor unitati administrate de contribuabil ( cresa, gradinite, cantine), cadouri in bani si in natura, tichete cadou, tichete de cresa;
 • cheltuieli de intretinere/reparare a locuintelor de serviciu in limita suprafetelor corespunzatoare si se majoreaza cu 10%;

   Cheltuieli nedeductibile:

 • cheltuieli cu servicii de management, consultanta sau alte servicii prestate de o persoana situata intr-un stat cu care Romania nu are incheiat un acord de realizare a schimbului de informatii;
 • cheltuieli de sponsorizare sau mecenat in limita a 5% din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul de profit.

Impozitul pe dividende

Art. 43 (6) Incepand cu anul 2017, impozitul pe dividende este de 5%.

Impozit pe microintreprindere

Art. 51 (2)   Pentru persoanele juridice nou-infiintate care au fost constituite pe o durata mai mare de 48 luni cu asociati care nu au detinut parti sociale la alte societati si care au cel putin un salariat, cota de impozit pe venitul microintreprinderilor este de 1% pentru primele 24 luni. Prin salariat se intelege persoana angajata cu norma intreaga sau persoane angajate cu timp partial ale caror fractiuni de norme adunate constituie echivalentul unei norme intregi sau contracte de administrare sau mandat cu remuneratie de cel putin un salariu minim brut pe tara.

Art. 52   La depasirea plafonului de 65.000 E sau 20% ponderea veniturilor din consultanta si management, societatile sunt obligate la plata impozitului pe profit incepand cu trimestrul in care s-au depasit limitele. Pentru calculul impozitului pe profit profit se iau in considerare veniturile si cheltuielile realizate incepand cu trimestrul respectiv.

Art. 53   Se modifica baza impozabila, adica din venituri se scad si urmatoarele:

 • venituri din provizioane si ajustari care au fost nedeductibile la calculul impozitului pe profit,
 • venituri aferente titlurilor de plata obtinute de persoane indreptatite, titulari initiali aflati in evidenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor ,
 • despagubiri primite in baza hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului,
 • venituri obtinute intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri si daca au fost impozitatein statul strain.

   Si se aduna, pe langa cele existente si:

 • rezervele care au fost deduse la calculul impozitului pe profit in perioada cand societatea a fost platitoare de impozit pe profit.

   Art. 55   Persoanele juridice care se infiinteaza in cursul anului sunt obligate sa notifice organelor fiscale competente aplicarea sistemului de impunere pe venitul microintreprinderii. Trecerea de la impozitarea profitului la impozitarea microintreprinderii se notifica organelor fiscale pana la 31 martie inclusiv a anului fiscal urmator.

   Impozitul pe venit

   Venituri din Activitati independente

   Art. 67 (5) Cheltuieli deductibile:

 • cheltuieli sociale in limita a 5% din valoarea anuala a cheltuielilor cu personalul angajat,
 • primele de asigurare voluntara de sanatate, in limita a 400 euro anual pentru fiecare persoana,
 • cotizatii platite asociatiilor profesionale in limita a 4000 euro anual,

    Baza de calcul este diferenta intre venituri si cheltuieli deductibile, altele decat cele cu protocol, sponsorizare sau mecenat.

   Art. 70 Venitul net din drepturi de proprietate intelectuala, inclusiv crearea unor lucrari de arta monumentala, se determina prin scaderea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.

   Art. 71 Optiunea pentru determinarea venitului in sistem real sau prin norma de venit se realizeaza prin depunerea unei declaratii in termen de 30 zile de la inceperea activitatii.

   Plati anticipate pentru venituri din drepturi de proprietate intelectuala

   Art. 72 Cota de impozit pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala este de 10% aplicabil la venitul brut.

   Art. 73 Contribuabilii pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final. In acest caz, impozitul se calculeaza prin aplicarea procentului de 16% asupra venitului brut din care se scad cheltuielile forfetare si contibutiile sociale obligatorii.

   Venituri din salarii si asimilate salariilor

   Art. 67(4) Urmatoarele venituri nu sunt impozabile:

 • cadouri, inclusiv tichetele cadou oferite salariatilor in valoare de pana la 150lei,
 • contributiile la fondul de pensii facultative, suportate de angajator pentru asociatii proprii in suma de 400 euro/an pentru fiecare persoana,
 • prime de asigurare voluntara de sanatate , suportate de angajator pentru asociatii proprii in suma de 400 euro/an pentru fiecare persoana,
 • avantajele sub forma utilizarii in scop personal a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile in cota de 50%.

   Art. 77 Deducerea personala se acorda persoanelor care obtin un venit lunar brut sub 1500 lei, astfel:

 • 300 lei  - pentru contribuabili care nu au persoane in intretinere,
 • 400 lei - pentru contribuabili care au o persoana in intretinere,
 • 500 lei - pentru contribuabili care au doua persoane in intretinere,
 • 600 lei - pentru contribuabili care au trei persoane in intretinere,
 • 800 lei - pentru contribuabili care au patru sau mai multe persoane in intretinere.

   Pentru contribuabilii care obtin venit lunar brut intre 1501 lei si 3000 lei, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus.

   Persoana in intretinerea nu poate sa aiba venituri impozabile sau neimpozabile mai mari de 300 lei.

   Venituri din cedarea folosintei bunurilor

   Art. 84 (3) Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se determina prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea unei cote de 40% asupra venitului brut.

   (7)     Venitul net din arenda se determina prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea unei cote de 40% asupra venitului brut.

   Art. 85 Contribuabilii care incep sa realizeze in cursul anului venituri din cedarea folosintei bunurilor si venituri obtinute din inchirierea camerelor situate in locuitele proprietate personala au obligatie depunerii declaratiei de venit estimat in termen de 30 zile de la data producerii evenimentului.

   Venituri din investitii

   Art. 98 (9) Incepand cu 2017, impozitul pe dividende este 5%.

   Venituri din pensii

   Art. 100 Venitul lunar impozabil din pensii se determina prin deducerea din venitul din pensii a urmatoarelor:

 • contributii individuale de asigurari sociale de sanatate,
 • suma neimpozabila lunara de 1050 lei.

   Suma neimpozabila de 1050 lei se va majora anual cu 50 lei, pana va ajunge la 1200 lei.

Fisier: