Retragerea numerarului din întreprindere

  • Salariu/contract de mandat – se poate face contract de munca, nu neaparat pe 8h. Fiind angajat poti beneficia de tichete cadou (oferite în beneficiul copiilor minori ai acestora, cu ocazia Paștelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum și cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depășește 150 lei), tichete de masă (pentru fiecare zi lucratoare) și voucher-e de vacanță (in limita a 6 salarii minime pe an) cu conditia ca societatea sa fii avut profit anul precedent;
  • Diurna - orice  sume acordate, altele decât cele pentru de transport și cazare, primite de salariați si administratori, pe perioada delegării/detașării, în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depășește plafonul neimpozabil stabilit – se acorda in limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice;
  • Contribuțiile la un fond de pensii facultative în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;
  • Primele de asigurare voluntară de sănătate conform Legii nr. 95/2006, republicată, suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;
  • Dividende – acordate dupa aprobarea situatiilor financiare, sunt impozitate cu 5%. In anul 2016 pt. dividende nu se plateste contributie la asigurarile sociale de sanatate daca esti angajat, din 2017 se va plati indiferent de calitatea de salariat sau nu;
  • Chirie – este o cheltuiala pentru firma si se poate plati chirie proprietarului, cu conditia ca beneficiarul chiriei sa declare la ANAF contractul de inchiriere si sa platesca impozit si contributie de asigurari de sanatate pt. acel contract;
  • Cheltuieli de protocol ( nu se includ aici bauturile alcoolice) – pot fi incluse cheltuielile generate de intalnirile cu partenerii de afaceri;
  • Cheltuielile de funcționare, întreținere și reparații aferente unui sediu aflat în locuința proprietate personală a unei persoane fizice, folosită și în scop personal, deductibile în limita corespunzătoare suprafețelor puse la dispoziția societății în baza contractelor încheiate între părți – aici intervine impozitul pe cladirile cu destinatie mixta care plateste la Directia de Taxe locale;
  • Cheltuielile de funcționare, întreținere și reparații, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu funcții de conducere și de administrare ale persoanei juridice, deductibile limitat la un singur autoturism aferent fiecărei persoane cu astfel de atribuții;
  • Cheltuielile efectuate pentru pregătirea profesională și perfecționarea angajaților/administratorilor,  pregătire legată de activitatea desfășurată de persoanele respective pentru angajator/plătitor.