Măsuri pentru prevenirea incapacității de plată

   În M.Of. nr. 658 din 29.08.2016 a fost publicată O.G. nr. 22/2016 pentru modificarea O.U.G. nr.77/1999 privind măsuri pentru prevenirea incapacitatii de plata. Potrivit acesteia, persoanele juridice au obligatia sa intocmeasca situatia privind sumele restante mai vechi de 30 zile de la scadență sau emiterea facturii, dacă scadența nu este clar specificată.

   Situația cuprinde: 

  • date de identificare pentru debitori și creditori persoane juridice cu sediul in România, 
  • numar, data emiterii, scadenta, valoarea si soldul facturii.

   Se transmite prin internet la adresa dedicata catre Institutul de Management in Informatica din cadrul Ministerului Industriei si Comertului in vederea includerii in procedura de compensare a datoriilor. 

   Ordinele de compensare sunt reglementate de H.G. nr.685 din 1999. 

   Se actualizeaza de catre persoanele juridice in decurs de o zi de la producerea oricarei modificari.

   Lipsa situatiei privind sumele restante mai vechi de 30 zile si neactualizarea ei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.

   Cu amenda cuprinsa intre 1.000 lei si 5.000 lei se sanctioneaza netransmiterea situatiei catre IMI la termenele prevazute in prezenta ordonanta.

   In 30 zile de la publicarea in Monitorul Oficial, Guvernul va adopta normele metodologice de aplicare.