Legislația muncii - noutăți octombrie 2017

   In lunile iulie si august 2017 au aparut noi reglamentari in domeniul muncii.

   S-a impus obligativitatea angajatorului  de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit a programului de lucru, şi de a supune controlului inspectorilor de  muncă această evidenţă, ori de câte ori se solicită acest lucru.

   Salariatii cu contract individual de munca cu timp partial (sub 8h/zi) aflati la serviciu in afara orelor de munca declarate in contractul de munca se considera munca nedeclarata si se plateste amenda de pana la 10.000lei/persoana. 

   Amenda de 20.000lei/persoana este sanctiunea aplicata angajatorului pentru primirea la munca a unei persoane fara a avea incheiat un contract individual de munca.

   In 25.07.2017, a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 598/2017, legea care prevede plata contributiei la sanatate si pensie pentru contractele cu timp partial la nivelul salariului minim pe economie, respectiv 1450 lei.

   Se aplica incepand cu 01.08.2017.

   Angajatii care au un singur loc de munca si care nu insumeaza 1450 lei salariu brut, platesc sanatatea si pensia la nivelul sumei de 1450 lei.

   In Monitorul Oficial nr. 717/05.09.2017 s-au adus corectii la modul de calcul a contributiei la sanatate si pensie. Astfel, persoanele care au mai multe contracte individuale de munca cu timp partial (sub 8h/zi) care insumate depasesc salariul minim pe economie (1450 lei) platesc CAS si CASS la nivelul venitului realizat la fiecare angajator. 

   Pentru aceasta, lunar pana pe data de 5 ale lunii, trebuie sa depuna la fiecare angajator o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca veniturile din salariile cumulate in luna precedenta sunt egale sau depasesc salariul minim brut pe economie valabil pentru luna respectiva.

   Declaratia are urmatorul format:

Declaratie
Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii prevazute de Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificarile si completarile ulterioare,
Subsemnatul/subsemnata, .........................................................................................., domiciliat(a) in ..........................................., str. ..................................................., nr. .........., bl. ............, sc. ......., ap. ....
Judetul/sectorul ............................, legitimat(a) cu ..... seria ..... nr. ............, CNP ........................................
Declar pe proprie raspundere urmatoarele:
In cursul lunii .......................................... am realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, iar baza lunara de calcul cumulata aferenta acestora este cel putin egala cu salariul minim brut pe tara.

Data Semnatura
........... ....................

Tags: