Impozitul pe clădiri - 2016

   Persoanele fizice si juridice care au in proprietate cladiri situate in Romania datoreaza impozit pentru acestea. Incepand cu anul 2016, acest impozit se calculeaza in functie de destinatia cladirii: cladiri rezidentiale si  nerezidentiale.

   A - Cladiri rezidentiale

   Pentru cladirile rezidentiale apartinand persoanelor fizice si persoanelor juridice, impozitul este cuprins intre 0.08% si 0.2% aplicat asupra valorii impozabile a cladirii.

   A1 - Persoane fizice -  Valoarea impozabila se determina in functie de suprafata construita desfasurata a acesteia, tipul cladirii, rangul si zona localitatii. Codul fiscal valabil din 2016 prevede ca valoarea impozabila se reduce, in cazul cladirilor vechi cu 50% pentru cladiri mai vechi de 100 ani, 30% pentru cladiri mai vechi de 50 ani si 10% pentru cladiri mai vechi de 30 ani. S-a eliminat majorarea valorii impozabile pentru cladirile cu suprafete construite mai mari de 150m2.

   A2 - Persoane juridice - Valoarea impozabila este valoarea de la 31.decembrie a  anului anterior celui in care se datoreaza impozit. Valoarea se actualizeaza la 3 ani in baza unui raport de evaluare. In lipsa evaluarii, cota de impozit este de 5%.

   B - Cladiri nerezidentiale

   Cota de impozit pe cladire in cazul cladirilor nerezindetiale este cuprinsa intre 0.2% si 1.3% aplicat asupra valorii impozabile a cladirii.

   B1 - Persoane fizice -  Valorea impozabile este :   

  • rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit in ultimii 5 ani,
  • valorea lucrarilor de constructie pentru o cladire mai noua de 5 ani,
  • valoarea care rezulta din actul de transfer pt. cladiri dobandite in ultimii 5 ani. Daca valoare impozabila nu se poate determina in functie de criteriile mentionate mai sus, cota de impozit este de 2% aplicabila la valoarea impozabila calculata conform criteriilor de la cladiri rezidentiale.

   Pentru cladirile ce destinatie mixta, apartinand persoanelor fizice, impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului pentru suprafata folosita in scop rezidential cu impozitul pentru suprafata folosita in scop nerezidential.  

   Daca la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara activitate economica, impozitul se calculeaza folosind regula cladirilor rezidentiale, dar daca este un domiciliu fiscal cu activitate economica si cheltuielile cu utilitatile sunt in sarcina persoanei care desfasoara respectiva activitate, impozitul pe cladire se determina conform criteriilor cladirilor nerezidentiale.

   B2 - Persoane juridice - Valoarea impozabila a cladirilor nerezidentiale, in cazul persoanelor juridice, este aceeasi cu valoarea impozabila a cladirilor rezidentiale.

   Noul cod fiscal aduce modificari si in ceea ce priveste plata impozitului pentru cladirile dobandite, construite sau instrainate in cursul anului. Cod fiscal in vigoare stabileste ca impozitul se datoreaza incepand cu luna urmatoare dobandirii/construirii unei cladiri de catre noul proprietar, iar in cazul instrainarii unei cladiri, impozitul se recalculeaza proportional cu perioada cat a fost proprietar.  Din 2016, impozitul este datorat pentru intreg anul fiscal de persoana care are in proprietate cladirea la data de 31.decembrie a anului fiscal anterior. In cazul construirii sau dobandirii unei cladiri in timpul anului, contribuabili notifa in 30 de zile modificarea proprietarului, dar impozitul se plateste incepand cu anul fiscal urmator.  Daca in cursul anului se instraineaza sau se desfiinteaza o cladire, in 30 zile se notifica autoritatile locale, dar impozitul in anul respectiv se plateste integral de persoana care era proprietara cladirii la data de 31.decembrie anul precedent. O noutate este declararea cladirilor in vederea impunerii de catre cei care detin in proprietate cladiri executate fara autorizatie de construire.

   Impozitul pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la 31 martie si 30 septembrie.

Tags: