GDPR - Politica de confidențialitate

Această pagină explică în detaliu modul în care firma noastră folosește informațiile personale pe care le colectează de la dumneavoastră atunci când interacționați cu website-ul.

Cuprins:

 • Ce informații colectăm ?
 • Cum colectăm informațiile ?
 • Cum folosim informațiile ?
 • Cum păstrăm informațiile ?
 • Ce drepturi aveți în legătură cu protecția datelor personale ?
 • Ce sunt cookies?
 • Cum folosim fișierele cookie ?
 • Ce tipuri de cookies folosim ?
 • Cum gestionați fișierele cookie ?
 • Politici de confidențialitate ale unor terțe site-uri
 • Schimbări/modificări ale acestei pagini
 • Cum ne puteți contacta ?
 • Cum puteți contacta autoritățile din domeniul protecției datelor personale ?

Ce informații colectăm ?

Firma noastră colectează următoarele informații:

- informații prin care puteți fi identificat (nume, adresă email, etc.)
- informații prin care nu puteți fi identificat precum: informații demografice, informații despre dispozitivul cu ajutorul căruia accesați website-ul nostru, activitatea dvs. în cadrul website-ului, locația din care accesați website-ul.

Cum colectăm informațiile ?

Informațiile sunt oferite benevol de către dumneavoastră atunci când folosiți formularul de contact sau formularul pentru solicitarea unei oferte comerciale din partea firmei noastre.

Deasemenea, colectăm informații anonime prin fișierele cookie, atunci când folosiți sau vizualizați conținutul website-ului.

Cum folosim informațiile ?

Firma noastră colectează informații despre dumneavoastră pentru a vă putea propune oferte comerciale personalizate și pentru a putea răspunde solicitărilor primite prin formularul de contact.

Cum păstrăm informațiile ?

Firma noastră păstrează informațiile colectate pe server. Păstrăm informațiile pentru o perioadă nedeterminată.

Ce drepturi aveți în legătură cu protecția datelor personale ?

Firma noastră dorește să se asigure că înțelegeți pe deplin drepturile pe care le aveți în legătură cu protecția datelor personale, astfel că vi le enumerăm:

Dreptul la acces – Aveți dreptul să solicitați firmei noastre copie cu datele pe care le deținem despre dumneavoastră.

Dreptul la rectificare – Aveți dreptul să solicitați firmei noastre să corecteze orice informație despre dumneavoastră pe care o considerați incorectă, precum și dreptul de a solicita firmei noastre să completeze informații despre dumneavoastră care nu sunt complete.

Dreptul la ștergere – Aveți dreptul să solicitați firmei noastre să șteargă toate informațiile pe care le deține despre dumneavoastră, sub rezerva păstrării anumitor informații, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun..

Dreptul la restricționarea prelucrării – Aveți dreptul să solicitați firmei noastre să restricționeze prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul în care acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate

Dreptul la opoziție – Aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Dreptul la portabilitate – Aveți dreptul să solicitați firmei noastre să transfere informațiile pe care le deține despre dumneavoastră unei terțe organizații.

Dacă ne adresați o solicitare legată de drepturile de mai sus, vă rugăm să luați la cunoștință termenul de 30 de zile pentru a vă răspunde.

Puteți să ne contactați telefonic, la numărul 0723-55.66.89 sau folosind formularul de contact.

Ce sunt cookies ?

Fișierele cookie sunt fișiere text de mici dimensiuni plasate pe harddisk-ul dispozitivului cu care accesați website-ul.

Pentru mai multe informații, visitați allaboutcookies.org.

Cum folosim fișierele cookie ?

Website-ul folosește fișierele cookie pentru a înțelege modul dumneavoastră de interacțiune cu conținutul afișat.

Ce tipuri de cookies folosim ?

Acest website folosește două tipuri de cookie-uri: un cookie de "sesiune", care expiră imediat după ce părăsiți website-ul și un cookie "permanent", care reține informații anonime despre vizita pe website, iar la re-accesarea website-ului aceste informații sunt disponibile.

Cum gestionați fișierele cookie ?

Puteți dezactiva oricând folosirea cookie-urilor, ajustând opțiunile browser-ului dumneavoastră, însă acest lucru are ca efect limitarea funcționalității website-ului nostru (dealtfel, a majorității website-urilor pe care veți naviga), având în vedere că aceste cookie-uri sunt o componentă de bază a tehnologiilor online.

În continuare aveți procedurile de activare/dezactivare a cookie-urilor pentru câteva browser-e:

Politici de confidențialitate ale unor terțe site-uri

Acest website poate conține link-uri (legături) spre alte website-uri care sunt deținute și operate de terțe entități. Nu controlăm și nu suntem responsabili pentru politicile de confidențialitate ale respectivelor website-uri, astfel că vă recomandăm să le parcurgeți pentru a vă lămuri despre felul în care colectează și folosesc informațiile legate de vizitele dumneavoastră pe website-urile lor.

Schimbări/modificări ale acestei pagini

Ultima actualizare: 19 noiembrie 2019.

Cum ne puteți contacta ?

Puteți să ne contactați telefonic, la numărul 0723-55.66.89 sau folosind formularul de contact.

Cum puteți contacta autoritățile din domeniul protecției datelor personale ?

În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dumneavoastră de a contacta autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, pentru a rezolva orice potențială problemă pe cale amiabilă.