Evaluarea societății la data bilanțului

   Societatea analizează permanent, pentru fiecare dată a bilanțului, dacă a depăşit, respectiv a încetat să depăşească criteriile de mărime corespunzătoare incadrarii societatii intr-o categories au alta.

   Entitatea schimbă categoria în care se încadrează doar dacă în două exerciții financiare consecutive depăşeşte sau încetează să depăşească criteriile de mărime. Ca urmare, modificarea criteriilor de mărime nu determină automat încadrarea entității într‐o nouă categorie.

   Prin două exerciții financiare consecutive se înțelege exercițiul financiar precedent celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale şi exercițiul financiar curent, pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale.

   În funcție de criteriile de mărime, societatile se grupează în trei categorii, astfel:

 • microentități; 
 • entități mici; 
 • entități mijlocii şi mari.

   Microentitățile sunt societatile care, la data bilanțului, nu depăşesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

 1. totalul activelor: 350 000 EUR;
 2. cifra de afaceri netă: 700 000 EUR;
 3. numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10.

   Entitățile mici sunt cele care, la data bilanțului, nu se încadrează în categoria microentităților şi care nu depăşesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

 1. totalul activelor: 4 000 000 EUR;
 2. cifra de afaceri netă: 8 000 000 EUR;
 3. numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

   Entitățile mijlocii şi mari sunt entitățile care, la data bilanțului, depăşesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

 1. totalul activelor: 4 000 000 EUR;
 2. cifra de afaceri netă: 8 000 000 EUR;
 3. numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

   Ca urmare, pentru întocmirea situațiilor financiare anuale, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute de prezentele reglementări se efectuează la sfârşitul exercițiului financiar, pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare ale exercițiului financiar precedent celui de raportare şi a indicatorilor determinați pe baza datelor din contabilitate şi a balanței de verificare încheiate la sfârşitul exercițiului financiar curent.

   

   Citește despre evaluarea: