PFA vs. SRL - diferențe fiscale

PFA SRL

A.  impozit pe venit - cota este 16% aplicabila la venit net/norma de venit. Contribuabilul care obtine venituri din activitati independente sau din drepturi de proprietatea intelectuala pot alege determinarea venitului in sistem real sau norma de venit. Obtiunea se face prin completarea formularului pana la 31 ianuarie si este valabila 2 ani.

Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de  norma de venit  au obligatia completarii venitului in Registrul de evidenta fiscala. Persoanele care in anul anterior au obtinut venituri peste 100.000 euro, sunt obligate sa determine venitul in sistem real.

A. 1. Impozit pe dividende - este platit de societate. Cota este de 16 %  aplicat la valoarea dividendelor si impozitul este final. Persoana fizica nu are nicio obligatie de declarare la fisc. Incepand cu 2017, cota de impozit pe dividende este de 5%.

B. contributii sociale

B1. contributii asigurari sociale

Sunt obligate la plata acestei contributii, persoanele care au obtinut venituri din activitati independente in anul precedent sau estimeaza ca vor obtine venituri mai mari decat 35% din castigul salarial mediu brut lunar.

 Baza lunara de calcul este venit net sau norma de venit raportata la numarul de luni si nu poate fi mai mica de 35% din salariul mediu brut lunar si mai mare de 5 ori acest castig. In cazul stabilirii venitului net, se fac plati anticipate, urmand ca anul urmator, dupa determinarea venitului net, sa se recalculeze. Platile se stabilesc prin decizie Anaf pe baza declaratiei contribuabilului.

Cota de contributii este de 10.5% aplicata la baza lunara de calcul.

B2.Asigurari sociale de sanatate

Baza lunara de calcul este venit net (venit brut- cheltuieli deductibile, exclusiv contributia la asigurarile sociale de sanatate) sau norma de venit raportata la numarul de luni. Pentru veniturile realizate incepand cu 2017, baza lunara nu poate fi mai mare de 5 ori castigul salarial mediu brut. Baza lunara de calcul nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca venitul asupra caruia se calculeaza contributia este singular.

Platile sunt anticipate si se stabilesc prin decizie Anaf pa baza declaratie de venit estimat/norma de venit sau venit realizat.

Cota de 5.5% aplicata la baza lunara de calcul.

B3.Concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate

Conform OUG 158/2005, persoanele care obtin venituri din activitati independente au dreptul la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate daca platesc contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. Cota este de 0.85% aplicata la venitul impozabil. Se achita la bugetul Fondului national unic de Asigurari sociale de sanatate. Baza de calcul nu poate depasi 12 salarii minime brute pe tara.

2. Contributii sociale

- Pentru venituri din dividende nu se datoreaza contributie la sistemul public de pensie,dar se plateste contributie la asigurarile sociale de sanatate.

- Pentru asigurarile sociale de sanatate, baza lunara de calcul reprezinta venitul din dividende brute raportat la 12 luni.

Contributia se stabileste de catre Anaf , se plateste in 60 zile de la emiterea deciziei. Cota este de 5.5% aplicat la venitul din dividende.

In 2016, daca persoana care obtine dividende este si salariata, nu se plateste contributia de sanatate.

Incepand cu 2017, baza lunara de calcul nu poate fi mai mare decat de 5 ori valoarea salariului mediu brut.

B.  Salariat al societatii

1. impozit salariu - 16 % aplicat la venitul brut realizat in baza unui contract individual de munca din care se deduc contributiile sociale obligatorii si decucerea personala.

2.contributii sociale obligatorii

- contributii de asigurari sociale: 10.5% contributie individuala + 15.8% contributie datorata angajator  pentru conditii normale de munca

- contributii asigurari sociale de sanatate: 5.5% contributie individuala + 5.2% contributia datorata de angajator

- concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate: - 0.85%

- contributii asigurari pentru somaj: 0.5% contributie individuale + 0.5% contributie angajator

- contributii asigurari pentru accidende de munca si boli profesionale: cota este cuprinsa intre 0.15% si 0.85% in functie de clasa de risc

 

Tags: