Contabilitate financiară

 • Conceperea de politici și proceduri contabile;
 • Consultanță în întocmirea de documente primare;
 • Înregistrarea în ordine cronologică a documentelor primare;
 • Evidența analitică a clienților și furnizorilor;
 • Evidența analitică a materiilor prime, materialelor, mărfurilor, produselor finite;
 • Evidența și calculul amortizării mijloacelor fixe;
 • Evidența analitică a conturilor de casă, bancă și alte valori;
 • Întocmirea registrelor următoare: Registru de casă, Registru Jurnal General, Registru Inventar, Carte Mare;
 • Elaborarea balanței de verificare lunară;
 • Întocmirea jurnalelor de TVA;
 • Stabilirea obligațiilor de plată lunare, trimestriale și anuale;
 • Raportări lunare, trimestriale și anuale;
 • Întocmirea situațiilor financiare și stabilirea rezultatelor;
 • Cash - flow;
 • Verificarea fișei pe plătitori și punctaje la Administrația Financiară;
 • Asistență la audit;
 • Asistență la controalele fiscale efectuate de organele statului.