Compensarea - modalitate de stingere a creanțelor și datoriilor

   Doua persoane juridice cu datorii/creante reciproce le pot stinge prin compensare. Conform HG 658/1999, aceasta se face prin ordin de compensare. Ordinele de compensare sunt documente justificative de inregistrare in contabilitate a stingerii creantelor si datoriilor care au facut obiectul compensarii. Fiecare persoana juridica participanta la compensare este responsabila de gestionarea formularelor respective, ele au regim special, sunt numerotate si inseriate din tipografie.

   Normele metodologice din 1999 privind monitorizarea datoriilor nerambursabile la scadenta ale persoanelor juridice stipuleaza faptul  ca Institutul de Management si Informatica din cadrul Ministerului Industriei si Comertului  gestioneaza unitar toate informatiile primite de la persoanele juridice.  Astfel, contribuabilii  sunt obligati sa transmita datele privind datoriile restante mai mari de 10.000 lei si mai vechi de 30 de zile.

   Informatiile urmatoare sunt obligatorii:

  • Codul fiscal al persoanei  juridice initiatoare, 
  • Codul fiscal al persoanei  juridice destinatare,
  • Numarul, data si valoarea  facturii emise de persoana juridica destinatara,
  • Valoarea ce urmeaza sa se stinga prin compensare.

   Compensarea se face pana la stingerea sumei mai mici. Data efectuarii stingerii creantelor si datoriilor este cea a ordinului de compensare.

   Persoana juridica initiatoare devine persoana juridical destinatara in momentul in care au fost emise si primite ordinele de compensare.

   Serviciul de compensare din cadrul I.M.I., prin compartimentele sale,  analizeaza si identifica circuitele de compensare, organizeaza sedintele de compensare, intocmeste procese-verbale de compensare, tine evident lor si solutioneaza litigii. Sedinta de compensare are loc in termen de 3 zile de la momentul identificarii circuitului de compensare si are loc la sediul I.M.I.

   Litigiile se solutioneaza in zilele programate pentru desfasurarea sedintelor de compensare de catre inspectorii de compensare care reprezinta unitatile in litigii si se incheie cu process-verbal in care se prevad masurile catre trebuie luate de catre terti.

   Erorile vor fi solutionate la cererea persoanei  juridice in cauza. In situatia in care partile nu cad de acord asupra modului de compensare a obligatiilor de plata, compensarea nu se opereaza. Daca eroarea afecteaza mai multe persoane juridice, Serviciul de compensare va transmite tuturor celor in cauza corectiile ce urmeaza sa fie facute, astfel:
   - pentru documente gresit redactate (cifre gresite), documentul se va prezenta in original pentru anulare, emitandu-se un alt ordin de compensare corect.
   - pentru inscrierea gresita a denumirii persoanei juridice cu care s-a facut compensarea, ordinal de compensare va fi anulat, fiind emis un alt ordin de compensare.

   Documentele inlocuitoare opereza de la aceeasi data cu cea a documentelor emise initial.

   Persoanele juridice trebuie sa intocmeasca Registru de evidenta a operatiunilor de compensare, in care se inregistreaza cronologic ordinele de compensare si Registrul de erori de compensare.

   Pentru facturile mai mici de 10.000lei si mai noi de 30 de zile, persoanele juridice se pot compensa in mod direct, fara ajutorul Institului de Management si Informatica, insa procedura de emitere si schimb a ordinelor de compensare intre participanti ramane neschimbata.

   Este interzisa compensarea pe alte formulare decat cele tipizate.

   Ordinele de compensare au regim special, sunt numerotate din tipografie, iar evidenta lor este sticta. Ordinele de compensare eronat completate sau necompletate si degradate se distrug de o comisie special desemnata.

   Compensarea datoriilor si creantelor intre o persoana juridica rezidenta si una nerezidenta nu intra sub incidenta HG 658/1999.