Chitanța - document justificativ

   Chitanta este documentul justificativ emis de o persoana juridica ce atesta depunerea unei sume în numerar la casieria unitatii. La fel ca si factura, chitanta se emite in baza unei proceduri interne de numire a a unor persoane desemnate sa indeplineasca atributiile privind alocarea si gestionarea numerelor aferente chitantelor emise de societate. Documentele trebuie sa aiba un numar de ordine secvential, alocat in baza uneia sau mai multor serii stabilite in funtie de specificul organizatoric al societatii ( puncte de lucru, gestiuni…)  

   Se întocmeste în doua exemplare, pentru fiecare suma încasata, de catre casierul unitatii si se semneaza de acesta pentru primirea sumei. Circula la depunator (exemplarul 1). Exemplarul 2 ramâne în carnet, fiind folosit ca document de verificare a operatiunilor efectuate în registrul de casa.

   Conform Ordinul 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, continutul minimal al formularului cuprinde:

  • denumirea unitatii, codul de identificare fiscala, numarul de înregistrare la oficiul registrului comertului, sediul (localitatea, str., numar), judetul;
  • numarul si data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului; 
  • numele si prenumele persoanei fizice care depune sumele si ce reprezinta acestea sau, dupa caz, denumirea unitatii, codul de identificare fiscala, numarul de înregistrare la oficiul registrului comertului, sediul (localitatea, str., numar), judetul persoanei juridice;
  • suma in cifre si litere;
  • semnatura casierului.

   Operatiunile in numerar sunt limitate de legea 70/2015 astfel: 

  • incasarile intre persoane juridice se efectueaza in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană;
  • încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană;
  • plăţi către persoane juridice, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;
  • platile către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;
  • plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

   Pentru facturile stornate, aferente bunurilor returnate şi/sau serviciilor care nu au fost prestate, cu valori mai mari de 5.000 lei, respectiv 10.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată astfel: 5.000 lei, respectiv 10.000 lei în numerar, sumele care depăşesc aceste plafoane putând fi restituite numai prin instrumente de plată fără numerar.

   Incasarile în numerar de la persoane fizice, reprezentând cesiuni de creanţe, primiri de împrumuturi sau alte finanţări, precum şi contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii se efectuează în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană.

   Incasari în numerar cu o valoare mai mare de 10.000 lei, precum şi fragmentarea tranzacţiilor reprezentând cesiuni de creanţe, primiri de împrumuturi sau alte finanţări, respectiv fragmentarea unei livrări de bunuri sau a unei prestări de servicii, cu valoare mai mare de 10 000 lei, se realizeaza prin numerar pana la atingerea plafonului, iar restul prin instrumente de plată fără numerar.

   Plaţile in numerar efectuate de persoanele juridice către persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi restituiri de împrumuturi sau alte finanţări se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către o persoană. Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către o persoană, pentru tranzacţiile mai mari de 10.000 lei.

   In cazul returnării de bunuri de către persoanele fizice şi, respectiv, neprestării de servicii către persoanele fizice, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată în numerar în limita a 10.000 lei, iar sumele care depăşesc acest plafon putând fi restituite numai prin instrumente de plată fără numerar. Prin excepţie, în cazul în care, la data restituirii, persoanele fizice declară pe propria răspundere că nu mai deţin cont bancar, restituirea se poate face integral în numerar, indiferent de nivelul sumei care trebuie restituită.