Analiza Economică - Financiară

  • Analiza pragului de rentabilitate;
  • Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli;
  • Calcularea și analiza principalilor indicatori economico-financiari pe baza situațiilor financiare;
  • Realizarea diagnosticului financiar în vederea îmbunătățirii performanțelor financiare.